Skogsbruksjournalen

Ett utbildningsmaterial och vägledning i Personligt Skogsbruk och samtidigt ett verktyg för strategisk planering och dokumentation. Skogsbruksjournalen hjälper dig att sätta upp målbilder för ditt skogsägande och ditt skogsbruk och att upprätta handlingsplaner för hur du ska nå dit du vill.

Den innehåller en mängd olika checklistor som underlättar planering och dokumentation av skogsbruket och som hjälper dig att göra efterkalkyler och räkna fram viktiga nyckeltal efter utförda åtgärder.

Skogsbruksjournalen blir med tiden en databank som förmedlar viktig kunskap både till dig och, om den får följa med skogsfastigheten, till nya ägare.

Beställ boken

Beställ fler böcker i serien

 Framgångsfaktorer för smarta skogsägare    Skogsbruksjournalen  Avverkning och virkesförsäljning    
   Handledning i bokföring för skogsägare    Skogsägarens Bokföringsbok