Skogsägarens Bokföringsbok

En dagboksjournal för löpande bokföring anpassad för och med hänvisning till förenklat årsbokslut, NE-blanketten samt momsdeklarationen. Den innehåller en förteckning över avdragsgilla kostnader. Med boken följer ett register för avskrivningsinventarier. Skogsägarens Bokföringsbok har sålts i mer än 30 000 exemplar.

” Jag älskar Skogsägarens Bokföringsbok!!! Och den praktiska handledningen förståss!!
Kristina

Beställ boken

Beställ fler böcker i serien

 Framgångsfaktorer för smarta skogsägare    Skogsbruksjournalen  Avverkning och virkesförsäljning    
   Handledning i bokföring för skogsägare    Skogsägarens Bokföringsbok