Framgångsfaktorer för smarta skogsägare

I Sverige finns ca 340 000 privatpersoner som äger skogsmark. Tillsammans äger de drygt hälften av Sveriges skogar. En av dessa är författaren Sverker Forsén, som ägt skog sedan 1968 och i snart 40 år samarbetat med andra skogsägare i sin roll som skogsrådgivare.

En viktig insikt som kommit under arbetet med boken är att skogsägandets lönsamhet inte sitter i avverkning och virkesförsäljning, utan i att lyckas skapa en attraktiv skogsfastighet.

Beställ boken

Beställ fler böcker i serien

 Framgångsfaktorer för smarta skogsägare    Skogsbruksjournalen  Avverkning och virkesförsäljning    
   Handledning i bokföring för skogsägare    Skogsägarens Bokföringsbok