Kontakt

Har du frågor eller funderingar om böckerna eller allmänt om ägande av skog, välkommen att kontakta mig.