Handledning i bokföring för skogsägare

36 sidor komprimerad kunskap om allt som du behöver veta för att bokföra ditt skogsbruk. I handledningen finns exempel på de vanligaste verifikaten och hur de bokförs i Skogsägarens Bokföringsbok.

Beställ boken

Beställ fler böcker i serien

 Framgångsfaktorer för smarta skogsägare    Skogsbruksjournalen  Avverkning och virkesförsäljning    
   Handledning i bokföring för skogsägare    Skogsägarens Bokföringsbok