Det är med kunskap som med pengar – den ska spridas för att göra mest nytta!

”Utifrån mina skogliga erfarenheter under mer än ett halvt sekel är jag fast övertygad om att det behövs mer information och kunskap om skogsägande från aktörer utan kopplingar till skogsindustri eller myndigheter. 
Därför har jag startat Rödmyrans förlag med målet att göra skogsägandet enklare, roligare, hållbarare och mer lönsamt.”

Sverker Forsén, skogsägare sedan 1968

Mina böcker

Läs mer
Läs mer
Läs mer
Läs mer
Läs mer